מילון מונחים להשקעות נדל"ן בארה"ב


מילון מונחים להשקעות נדל"ן בארה"ב


 

Hud - פירוט כלל הוצאות רכישת הנכס

 

Title insurance - ביטוח המבטיח את זכויותיו של הרוכש בהליך קניית נכס, אם בתהליך בדיקת הנכס מתברר כי יש שעבוד משכון או זכויות ג' הרוכש מבוטח וכך כספו

 

 Warranty Deed - מקביל לשטר בעלות על נכס בטאבו בישראל

 

Property manager - חברת ניהול נכסים

 

Appreciation - עלייה בשווי הנכס כתוצאה מתנודות השוק     

 

 - Assessorבעל מקצוע שתפקידו להעריך את הנכס לצורך חישוב מס

      

 - Trust Accountחשבון נאמנות    

 

 - Bill of saleשטר מכירה בעבור נכס חודשי

     

Down payment - תשלום הניתן במזומן ברגע ביצוע העסקה

 

Exclusive listing - מסמך כתוב המקנה בלעדיות למתווך על מכירת / השכרת נכס מסוים    

 

Fair market value - שווי שוק של נכס מסוים  

 

 - Leaseחוזה שכירות  

 

 - Property taxמסי עירייה מקביל לארנונה    

 

 - Condoדירה בבניין משותף    

 

Single Family - בית קרקע  

 

Closing - מסמכי סגירה      

 

 - Recording  רישום  סופי של הנכס על שמו של קונה הנכס, בד"כ תוך מספר שעותמסגירת העסקה ע"י חברת ה    Title insurance   

 

 - Purchase agreementחוזה משפטי בו מופיעים כל תנאי הרכישה חתום ע"י שניהצדדים

  

 LLC, Limited liability cooperation - בדומה לחברה בע"מ נחשבת לישות משפטית נפרדת מהמחזיקים בזכויותיה.צורת התאגדות עסקית זאת נפוצה בארה"ב לצורך רכישת נדל"ן    

 

Home inspection - דו"ח בדק בית, דו"ח סקירה הנדסית של חלקי הבית שבמהלכה מקבלים את רשימת הליקויים בבית ובסביבתו.

 

 - Management Feeתשלום חודשי לחברת ניהול בעבור טיפול במושכר

   

 - Annual net incomeהכנסות צפויות מהשכרת הנכס בניקוי הוצאות   

 

 Fair market value - שווי שוק של נכס מסוים

 

 Adjustable rate mortgage ARM - משכנתא עם ריבית משתנה

 

Appraisal - מסמך מקצועי המפרט את הסיבות לקביעת שווי נכס

 

Biweekly mortgage - משכנתא אשר ההחזר בה הוא פעם בשבועיים, במקום החזר חודשי

 

Collateral - ערבות בעבור הלוואה בנקאית (לרוב הנכס הוא הערבות)

 

Federal Housing Administration FHA - רשות ממשלתית שתפקידה לאכוף את תנאי קבלת המשכנתא

 

Fixed rate mortgage - משכנתא בריבית קבוע

 

Equity - הפער בין שווי השוק של הנכס לבין יתרת חוב המכנתא של בעל הנכס

 

Legal description - מסמך משפטי בו רשום תיאור הנכס ומיקומו

 

Secured loan - הלוואה אשר מגובה באמצעות ערב

קישורים נוספים

המדריך למשקיע - השקעות בנדל"ן בארה"ב 

הקדמה

השקעות בנדל"ן מעבר לים זה דווקא משתלם

תחזיות על הנדל"ן האמריקאי 

למה להשקיע בארה"ב עכשיו  

כך תזהו השקעה כדאית בשוק הנדל"ן בארה"ב 

למה לשכור חברת ניהול מקומית?  

קריטריונים בבחירת חברת ניהול מקצועית 

הטלות מיסוי על משקיעי נדלן בארה"ב 

טיפים להשקעה נכונה בארה"ב 

טעויות נפוצות של המשקיע המתחיל 

השקעות נדל"ן בארה"ב לא רק ל"כרישי" נדל"ן

נדל"ן בארה"ב, איפה כדאי להשקיע

נדל"ן בארה"ב, המדריך למשקיע המתחיל

נדל"ן בארה"ב, לא מה שחשבת

השקעות נדל"ן בארה"ב, כיצד לזהות עסקה טובה

השקעות נדל"ן בארה"ב, ממה להיזהר

השקעות נדל"ן בארה"ב, כיצד לבחור נכס אטרקטיבי

השקעות נדל"ן בארה"ב, נכסים עם תשואה מובטחת

רכישת נדל"ן בארה"ב כללי עשה ואל תעשה

השקעות בנדל"ן בישראל או דווקא מעבר לים?

להשקעות ונכסים מניבים בחו"ל